Hamileler ve Anne Adaylarına Özel Sağlık Sigortası

EmelSigorta- Hamileler ve Anne Adaylarına Özel Sağlık Sigortası

Türk Nippon Sigorta’dan “Hayata Merhaba” Sağlık Sigortası

Hamilelik süresinin herhangi bir anında, hiçbir bekleme süresine tabi olmadan Doğum Eylemi ve/veya Hamilelik Takibi ile Acil Sağlık kapsamındaki sağlık giderlerini de poliçe özel ve Sağlık Sigortası Genel Şartları doğrultusunda teminat altına alan Özel Sağlık Sigortası ürünüdür.

Hayata Merhaba Sağlık Sigortası; Acil Durum tedavileri ile ilgili hayati tehlikeyi atlatması için gerekli olan tedavi giderlerini ve Doğum Paket teminatlarına ilişkin tedavi giderlerinin poliçede belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak ödenmesini kapsar.

Kimler Faydalanabilir?
18 – 46 yaş aralığındaki “Hayata Merhaba” sigorta poliçesine sahip tüm kadınlar hizmetten faydalanabilir.

Ne Zaman Başvurulabilir?
Bekleme süresi yoktur. Mevcut hamileler hangi ay ve gününde olduğuna bakılmaksızın poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Paketlerin İçeriğinde Neler Yer Alıyor?

  • PAKET 1 / Acil Sağlık + Doğum Eylemi Paketi: Normal veya Sezaryen doğum eylemini kapsamaktadır. Doğum Eylemi Paketi kapsamında sigortalının hastanede yatış günü maksimum 2 gündür. 2 günü aşan sigortalılar indirimli fiyatlar üzerinden hastane hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilirler.
  • PAKET 2/ Acil Sağlık + Doğum Eylemi Paketi + Tetkik Paneli Hizmeti: 2 numaralı paketi seçen sigortalılar, 1 numaralı pakette yer alan tüm içerikten faydalanarak ek tetkik paneli hizmetine sahip olurlar. Tetkik panelleri, sigortalı poliçesinin yürürlüğe girdiği dönem itibariyle doğum eylemine ek olarak sunulan sigortalının seçmiş olduğu anlaşmalı kurumda yaptırabileceği diğer hizmetleri kapsar. Tetkik panel işlemler listesi kapsamındaki tetkik ve adetleri belirtilmekte olup, poliçe ekinde sigortalıya verilmektedir. Bu liste kapsamındaki tektik ve adetleri ödenmektedir.

Acil Sağlık Teminatı Neleri Kapsamaktadır?
Sigorta dönemi içinde Acil Durum nedeniyle meydana gelen; cerrahi müdahale ve/veya yatışa ilişkin ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzeme giderleri poliçe yazılı limit ve katılım oranı dahilinde vaka başına ödenmektedir.

Pakete Eklenebilecek Diğer Teminatlar Nelerdir?
Hayata Merhaba Sağlık Sigortası içinde seçtiğiniz doğum paketinin yanında Acil Durum Tedavileri için anlaşmalı kurumlarda geçen ek giderlere yönelik ek teminatları poliçenize ekleyebilirsiniz;

  • Oda Yemek Teminatı: Acil Durum nedeni ile sigortalının hastanede yattığı her tam gün için oda-yemek (standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır.) ve hemşirelik hizmetlerine ait giderler poliçede yazılı limit ve katılım oranı dahilinde günlük olarak ödenmektedir.
  • Yoğun Bakım Teminatı: Acil Durum nedeni ile sigortalının hastanedeki yoğun bakım ünitesinde geçirdiği her tam gün için yoğun bakım hizmetlerine ait giderler poliçede yazılı limit ve katılım oranı dahilinde günlük olarak ödenmektedir.
  • Ambulans Teminatı: Sigortalının T.C. sınırları içerisinde teminat kapsamındaki bir hastalık veya kaza nedeniyle bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teşekküllü hastaneye, hastaneden eve, evden hastaneye taşınması veya sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye kara ve/veya hava ambulansı ile taşınması için yapılan masraflar poliçede belirtilen ilgili teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.
Call Now Button
Hemen Teklif Al
Hemen Teklif Al
Merhaba, EMELSİGORTA' ya hoşgeldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?